05522545836

Dayanışma Kooperatifi Nedir?

DOĞAL, SAĞLIKLI, GÜVENİLİR ve YETERLİ MİTARDA GIDAYA ULAŞMAK EVRENSEL BİR HAKTIR!

 

Dünya genelinde yaşanan gıda kriziyle paralel olarak, emperyalist gıda şirketlerinin

sömürüsü de güçleniyor. Gıda üretimi-satışı emperyalist ülke ve şirketlerin

tahakkümüne terk ediliyor. Şirketlerin üretim ve pazar egemenliğinin baskısı altında

üretim yapmaya çalışan köylülerin/çiftçilerin yerel tohum kullanabilme, doğal ürün

yetiştirme imkanları, devletler tarafından kısıtlanıyor. Devlet politikaları yüzünden;

küçük aile çiftçiliği yapan üreticiler ürünlerinden-topraklarından uzaklaştırılarak,

verimli tarım arazilerini ekip biçmekten vazgeçiyor yada toprağını terk edip kent

yığınlarına katılmakzorunda kalıyor.

 

Emperyalistgıda sömürü sisteminde;gıda metadır. Zararlı, sağlıksız gıdalar bir sorun

kabul edilmemektedir. Toprak, su, doğa, emperyalist şirketlerce yağmalanacak

kaynaklardır ve çiftçiler de sömürü sisteminde yok edilmesi gereken çağdışı bir kitledir.

Tüketiciler ise sömürülmesi gereken nesnelerdir ve sağlıksız gıdalar yüksek fıyatlara

satılmaktadır.Bu sömürü sistemine karşı;emperya|istgıda şirketlerivedevletlerine karşı

La Via Campesina’nın öne çıkardığı gıda egemenliği kavramını sahiplenmek ve pratikte

de örgütlenmekönemlidir.Gıda egemenliği; halkın, ekolojiksürdürülebiliryöntemlerle

üretilen,sağlıklı,kültürelolarakuygungıdalarave kendigıda,tarımsistemlerinivetarım

politikalarını belirleyebilmesine sahip olmasıdır. Gıda egemenliğini savunmak,

üreticinin ve aynı zamanda tüketicinin gıda üzerinde söz, yetki, karar hakkını

savunmaktır.

 

Üretici ve tüketicilerin insanca yaşam hakkını korumasının, sömürüye karşı söz ve

karar hakkına sahip çıkmasının yolu örgütlenmekten geçmektedir. Tam da burada

Dayanışma Kooparatif1 gibi alternatif iktisadi, sosyal ve politik örgütlenmelerin

gelişmesi; üretici ve tüketicilerin kooperatif zemininde biraraya gelmesini sağlayarak,

şirketlerin sömürü egemenliğini ortadan kaldıracak bir zemin sunar. Üretici ile tüketici

arasında doğrudan bağ kurarak, kurulan bağı dayanışma ile güçlendirir.

 

Dayanışma kooperatifı örgütlenmesinin temel felsefesi dayanışmadır. Üretici-

tüketici birliğini sağlama hedefıyle faaliyetlerini sürdüren Dayanışma Kooperatifı, aile

çiftçiliği yapan küçük üreticilerin emperyalist gıda-tarım şirketlerinin altında

ezilmelerine karşıçıkarak;tüketicilerin de mevsiminde, sağlıklı,doğa|,güveni|irgıdalara

ulaşmasında katılımcı bir ekonomiyi örgütlemeyi hedefler. Kârı değil yaşamı, şirketlerin

egemenliğini değil üreticilerin bağımsızlığını, tüketicilerin sağlıklı ve ucuz gıdaya

erişimini, aşırı su ve ilaç isteyen, bu nedenle de küresel iklim krizine neden olan şirket

tohumlarını değil yerel ve ekolojik tohumu, gıda egemenliğini, doğal üretimi

savununur, destekler, geliştirmek için katkı sunar.

 

S.S DAYANIŞMA GIDA TÜKETİM KOOPERATİFİ

Bu Yazıyı Paylaşmak İster misiniz ?
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.